Vydavateľstvo Hudobného fondu, Bratislava

Name: 
Music Fund Publishing Company, Bratislava
Kontakt: Dr. Lenka Plencnerová Vedúca oddelenia "Vydavateľstvo a notový archív"
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5920 7412

Hudobný Fond (logo)Vydavateľstvo Hudobného fondu:

– vydáva a distribuuje koncertnú a pedagogickú literatúru slovenských skladateľov,

– vydáva a distribuuje CD so slovenskou hudobnou tvorbou,

– obsiahly fond notových materiálov slovenských orchestrálnych a vokálno-symfonických skladieb prenajíma na verejné predvedenie,

– sprostredkováva vypožičanie hudobných materiálov od zahraničných vydavateľov pre Slovenskú republiku.

Share

Related