Bratislava v pohybe

Name: 
Bratislava in Movement
Kontakt: Miroslava Kovářová Riaditeľka festivalu

ABP - logoAsociácia Bratislava v pohybe je mimovládna organizácia, pracujúca v oblasti profesionálneho rozvoja súčasného tanca na Slovensku, ktorá bola založená v júni 2000. Hlavnou aktivitou asociácie je medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe. Tento festival je uznávaný európskou komunitou a postupne sa stal podujatím pozostávajúcim z rôznych aktivít. Bratislava v pohybe prezentuje inovatívny súčasný tanec a súčasne iniciuje, sprostredkúva a produkuje tanečné a multimediálne projekty a zároveň organizuje praktické workshopy a teoretické konferencie. Dôležitým aspektom práce asociácie je snaha o pôsobenie medzi širokou verejnosťou, získavanie podpory a účasti existujúcich kultúrnych inštitúcií a médií. Vysoká kvalita práce, ktorou sa festival doposiaľ prezentoval, nám získala uznanie na lokálnej, národnej i medzinárodnej úrovni.

Share

Related