Sunyalova kúria, Bratislava

Sunyalova kúria (foto Tim Doling)
Name: 
Sunyal Mansion, Bratislava
Kontakt: Dr. Ondrej Pöss Správka
Email: 

Sunyalova kúria (foto Tim Doling)

SNM - logoSunayalovu kúriu, prízemný jednoizbový stredoveký dom rozšírili koncom 15. storočia o krytý prejazd. V 17. storočí bolo pristavané dvorné krídlo a do hradnej skaly vyhĺbená pivnica. Z tohto obdobia pochádza aj pomenovanie budovy podľa jedného z majiteľov. V polovici 18. storočia kúriu prestavali v barokovom štýle, časť priestorov bola zaklenutá a rozšírili sa o dvornú zástavbu. V tom čase slúžila ako známy hostinec „K zlatému anjelovi“. Začiatkom 19. storočia prišla empírová úprava a pristavalo sa druhé poschodie. Dom slúžil ako nájomný dom s dlhou pavlačou, sprístupňujúcou byty v dvornom krídle. Pamiatková obnova objektu sa uskutočnila koncom 20. storočia. V súčasnosti tu sídli Múzeum kultúry karpatských Nemcov SNM.

Share

Related