Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Name: 
Monuments Board of the Slovak Republic, Bratislava Regional Centre
Kontakt: PhDr. Peter Jurkovič Riaditeľ
Telefónne číslo: 421 (0) 2 2048 9811

Pamiatkový úrad SR - logoPamiatkový úrad Slovenskej republiky, Krajský pamiatkový úrad Bratislava je špecializovaný orgán štátnej správy, ktorý vykonáva štátny dohľad nad ochranou pamiatok na území Bratislavského kraja. Sídli v Bratislave.

Usmerňuje aktivity obyvateľstva pri záchrane, obnove a správnom užívaní 1 049 nehnuteľných, 569 hnuteľných kultúrnych pamiatok a ochranných pásiem v ôsmich okresoch Bratislavského kraja. Uplatňuje opatrenia, ktoré zabránia chybám pri ochrane pamiatok a poskytuje odbornú a metodologickú asistenciu 83 obciam a 7 mestám pri registrácii historických pamiatok. Ďalej vypracováva dokumentáciu v oblasti územného plánovania orgánov štátnej správy a v prípade potreby ju používa na dočasnú ochranu hnuteľných kultúrnych pamiatok. Zapája sa do výskumných projektov, ktoré sa zameriavajú na kultúrne dedičstvo bratislavského kraja, najmä na hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu. Pamiatkový úrad sa venuje i publikačnej, propagačnej a vzdelávacej činnosti.

Share

Related