Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, Bratislava

Name: 
Slovak Centre of Traditional Culture, Bratislava
Kontakt: PhDr. Juraj Hamar, PhD. Štatutárny zástupca
Kontakt: Vladimír Kyseľ Člen správnej rady
Telefónne číslo: 421 (0) 905 505 585

SCTK logoCiele združenia:

– ochrana, šírenie, propagácia a dokumentácia tradičnej a ľudovej kultúry a folklóru na Slovensku i v zahraničí,

– metodická, organizačná, výchovná a vzdelávacia činnosť v oblasti tradičnej a ľudovej kultúry a folklóru,

– organizovanie kultúrnych programov, festivalov a podujatí zameraných na tradičnú a ľudovú kultúru a folklór,

– zber, archivácia, dokumentácia a sprostredkovanie literatúry, audionosičov, videonosičov, iných informačných nosičov a médií, nehmotných prejavov i materiálnych prvkov v oblasti tradičnej a ľudovej kultúry,

– vydávanie neperiodických i periodických publikácií a multimediálnych nosičov z oblasti tradičnej, ľudovej a masovej kultúry rozvoja vidieka, cestovného ruchu a merkantilu,

– metodická príprava a realizácia grantov zameraných na podporu tradičnej ľudovej kultúry, folklóru a rozvoja vidieka,

– spolupráca s kultúrnymi, prípadne inými orgánmi a organizáciami v oblasti tradičnej a ľudovej kultúry, folklóru, rozvoja vidieka a cestovného ruchu.

Share

Related