Slovenská národná galéria (SNG), Bratislava

Slovenská národná galéria (foto Tim Doling)
Name: 
Slovak National Gallery (SNG), Bratislava
Kontakt: Mgr. Alexandra Kusá, PhD. Generálna riaditeľka
Email: 

Slovenská národná galéria - logoSlovenská národná galéria (SNG) bola založená v roku 1948 ako najvyššia štátna umelecko-historická, zberateľská, vedecko-výskumná a kultúrno-výchovná inštitúcia.

Galériu tvorí komplex budov. Ústredná budova bola postavená v rokoch 1759 až 1763 ako pôvodne štvorkrídlová baroková rezidencia mestskej polície. Keď bolo dunajské nábrežie renovované v roku 1940, predné krídlo bolo zbúrané a zvyšok budovy sa upravil tak, aby slúžil potrebám SNG. V rokoch 1971 až 1977 budova bola zrekonštruovaná a postavilo sa nové moderné predné krídlo, ktoré malo splniť nové požiadavky. V roku 1990 SNG získala Esterházyho palác z druhej polovice 19. storočia a rozšírila svoje expozičné priestory.

SNG obsahuje zbierku Slovenského výtvarného umenia od 13. storočia až po súčasnosť, vrátane príkladov európskeho umenia od 15. do 18. storočia.

Činnosť SNG sa pôvodne zameriavala na akvizíciu, výskum, ochranu a prezentáciu kultúrneho dedičstva vo všetkých výtvarných disciplínach, najmä v maliarstve, sochárstve, kresbe a grafike. Od toho času sa k nim postupne pripájali i ďalšie oblasti tvorby. V roku 1960 galéria rozšírila svoje činnosti a začala získavať artefakty úžitkového umenia a priemyselného výtvarníctva. Od roku 1965 sa do zbierok galérie začleňujú aj diela insitného umenia, získavané vďaka medzinárodným výstavám Trienále insitného umenia. Najnovšie akvizície sú z oblasti scénografie, návrhu kostýmov, z oblasti umeleckej fotografie, architektúry (štúdie, projekty, modely) a intermediálnych diel. Celý fond SNG pozostáva z približne 55.000 diel. Politika zbierok je založená na myšlienke získavania diel, ktoré pripomínajú históriu Slovenska a jeho kultúrne dedičstvo. I keď osobitný dôraz kladie na oblasť slovenského umenia a umenia na Slovensku, neoddeliteľnú časť galérie tvoria zbierky európskeho umenia.

Share

Related