Cultural Association of Roma in Slovakia, Banská Bystrica

Name: 
Kultúrne združenie Rómov Slovenska, Banská Bystrica
Contact: Helena Jonášová

Category:

Address: 
Na Hrbe 16, 97401 Banská Bystrica, Slovakia
Telephone: 
421 (0) 48 414 8552