Predajňa Musica slovaca

Name: 
Musica slovaca Slovak Music Store
Kontakt: Helena Maťašová Vedúca predajne
Telefónne číslo: 421 (0) 2 5920 7422

Predajňa Musica slovaca je orientovaná na ponuku produkcie vydavateľstva Hudobného fondu – Katalóg edičných titulov a Katalóg nosičov a na tvorbu slovenských skladateľov. Na objednávku zabezpečí aj diela, nachádzajúce sa v archíve Hudobného fondu. Predáva odbornú knižnú produkciu, nosiče propagujúce slovenskú tvorbu a interpretačné umenie od domácich vydavateľov (OPUS, H-plus, Hudobné centrum, Scriptorium Musicum, Diskant, Slovart Records, Divyd, Amadeo).

Pre potreby hudobného školstva obohacuje svoju ponuku aj o inštruktívno-pedagogickú literatúru, príručky pre hudobné nástroje, hudobnovedné knihy, teoretické príručky, náuky o hudbe. Najbohatšie sú zastúpené inštruktívne publikácie pre základné umelecké školy na Slovensku. S cieľom čo najširšej ponuky tohto zamerania má rozvinutú spoluprácu s Editio Bärenreiter Praha a Scott Music Panton.

Reflektuje ponuku svetových vydavateľstiev Schott, Universal Edition a iných prostredníctvom Music Distribution Services s cieľom sprístupniť pedagógom hudobných škôl nové progresívne metódy výuky s hlbšou orientáciou na súčasnú svetovú tvorbu už pri základoch výuky. Prevádzkuje zásielkovú službu na dobierku. Spolupracuje s internetovou predajňou slovenských nosičov www.musicaslovaca.sk, ktorá propaguje a predáva katalóg CD z produkcie Hudobného fondu. Priebežne sprostredkuje predaj titulov na objednávku zo SR i zo zahraničia. S tematickou adresnou ponukou sa zúčastňuje na špecializovaných akciách, súťažiach, festivaloch, koncertoch a prezentáciách.

Share