MUSIC FORUM v. o. s.

MUSIC FORUM, predajňa (foto Igor Valentovič)
Kontakt: Marek Škvarenina Manažér
Telefónne číslo: 421 (0) 907 548 779

MUSIC FORUM, predajňa (foto Igor Valentovič)

MUSIC FORUM - logoMusic Forum je spoločnosť a predajňa ponúkajúca noty na všetky hudobné nástroje; partitúry, notový papier, knihy o hudbe a umení, hudobné časopisy, výukovú literatúru pre spevákov; kvalitný výber CD, SACD, DVD vážnej hudby, jazzu, world music.

Share