European Forum for the Arts and Heritage (EFAH/FEAP)

Name: 
European Forum for the Arts and Heritage (EFAH) - Forum Européen pour les Arts et le Patrimoine (FEAP)
Kontakt: Ilona Kish Generálny tajomník

EFAH - logoEurópske fórum pre umenia a kultúrne dedičstvo (ďalej len EFAH) bolo založené v roku 1992 s cieľom zabezpečiť, aby kultúrne združenia, organizácie i umelci mali svoj hlas na medzinárodnej európskej scéne. Členovia EFAH zastupujú viac ako 5 000 organizácií z 25 členských štátov EÚ i mimo nej. Ide o organizácie, ktoré sa realizujú v najrozličnejších kultúrnych odvetviach, od orchestrov po spolky spisovateľov, akademické inštitúcie, organizácie realizujúce sa v oblasti zachovania kultúrneho dedičstva, národné divadlá, medzinárodné kultúrne siete, konzervatóriá, zbory, festivaly či rôzne nadácie. Tieto všetky sú hybnou silou EFAH.

Share